O firmie

Novagen Pharma jest dynamicznie rozwijającą się firmą z sektora ochrony zdrowia, oferującą wysokiej jakości wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety.

Misją firmy jest zapewnienie wysokiej jakości produktów, które spełnią wysokie wymagania farmaceutów oraz pacjentów. Chcielibyśmy aby nasze produkty były produktami pierwszej rekomendacji przez farmaceutów -aby móc leczyć pacjentów i pomóc zaoszczędzić pieniądze i czas.

Łatwość nazw pozwala farmaceucie polecić pacjentowi produkt. Pacjent nie ma problemów z identyfikacją do czego służy produkt. Probiotyk jest probiotykiem a nie kolejną wymyślną nazwą za którą płaci pacjent… Takie nazewnictwo dotyczy wszystkich naszych produktów!

Warunki przechowywania naszych produktów są dla nas bardzo ważne.
Produkty Novagen Pharma dystrybuowane są przez hurtownie farmaceutyczne dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad ich obiegiem na rynku. Transport produktów Novagen Pharma odbywa się na zasadach transportu leków – temperatura jest kontrolowana na całym procesie dostawy produktów do apteki.

Skład naszych produktów ustalany jest w porozumieniu z farmaceutami. Składniki dobierane są w taki sposób aby wykazywały jak największą skuteczność w działaniu, dzięki czemu w 100% odpowiadają potrzebom Farmaceutów oraz pacjentów.


Zarząd Novagen Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Piotra Skargi 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000474845, posiadającą nr NIP: 5342492724, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł, zawiadamia o zamiarze połączenia Novagen Pharma sp. z o.o. z Magnarios sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skarbka z Gór 61B/25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000602740, posiadającą nr NIP: 7010550160, kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł.

Na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych zarząd Novagen Pharma sp. z o.o. udostępnia poniżej plan połączenia wraz z załącznikami wyżej wskazanych spółek.

Dokumenty do pobrania:
Plan połączenia spółek
Załączniki do planu