Magazynowanie 1

Firma Novagen Pharma posiada własną przestrzeń magazynową w hurtowni farmaceutycznej, o pojemności blisko 1000 miejsc paletowych, a najwyższe standardy jakości zapewniają sprawny przebieg procesów transportu, przechowywania i sprzedaży.

Wdrożony System Zarządzania Jakością gwarantuje, że wszystkie procesy w zakresie zakupu produktów, ich transportu, przechowywania i kompletacji oraz wydania i transportu do klienta, są zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Dzięki precyzyjnym procedurom i jasno określonym zasadom reklamacji oraz zwrotów gwarantujemy pełne zabezpieczenie jakości produktów, a sprawny proces wstrzymania i wycofywania ich z obrotu zapewnia całkowite bezpieczeństwo dla pacjenta. Działania podejmowane w zakresie dystrybucji produktów leczniczych są jasno zdefiniowane i podlegają systematycznemu przeglądowi.
Bardzo ważnymi aspektami działalności są dla nas zarówno wysoka jakość produktu, jak i obsługi klienta. Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia – przestrzegamy wymagań prawa pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie obiektów magazynowych.
Licencja hurtowni w której prowadzimy magazyn pozwala nam na obrót szerokim wachlarzem produktów zgodnie z zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego: NOH.5100.20.2017.1081.MP.8.